lundi 14 mars 2016

Brassens en Créole : Lanmitié solid (Les copains d'abord)

Hé oui, notre Brassens national a été chanté dans bien d'autres langues, en voici un exemple, "Les copains d'abord", devenu "Lanmitié solid" en Créole, interprété par Sam Alpha.


LANMITIÉ SOLID - Les Copains d'Abord

Non, sé pa té nenpot kannot
Tout matlo-i té ka jwé menm not
Pa té ni tèt a fè gengen
Tèt a fè gengen.
I té ka monté Levaso
An tan-i té dlo tonnè di so
Non-i sété lanmitié solid
Lanmitié solid.
Lè-ou té tann floté pa koulé
Ou té pé tradui-i kon-ou té lé
Lè pwason pa té valé zen
Pa té valé zen.
Kapiten té kon lékipaj
Yo té ka ékri an menm paj
Koté kyé tout moun té valid
Lanmitié solid.
Lévanjil, yo pa té li sa
Pa menm an tan yo té fosa
Mé pa kwè yo té mové sen
Yo té mové sen.
Yo té ka di, nou pa vini
Asou la tè, pou litani
Sé pou sa nou ni an sèl brid
Lanmitié solid.
Yo pa té moun a gran manniè
Pa té doctè ni enjéniè
Moun ki té ka bwè ji résen
Ka bwè ji résen.
Pa konprann yo té makoumè
Pas dépi yo té an lan mè
Pawol vis sété pawol vid
Lanmitié solid.
Lè téni an kout trafalga
An kyé yo pa té ni déga
Yo pa té ni frè ni kouzen
Ni frè ni kouzen.
Mè tout moun la tè solidè
Pou pran bon é mové lodè
Pou bwè miyèl ou byen lasid
Lanmitié solid.
Sé boug ta la té di pawol
Menm lè yo té ni bon pétwol
Yo pa té janmen pèd chimen
Jenmen pèd chimen.
É lè-ou wè ionn pa té bakyé
Sèten nam li té délakyé
Satan pli ta plas la té vid
Lanmitié solid.
Man ja las dousiné kannot
Si fok mwen ba yo chak an not
Ta la té ké mérité ven
Ké merité ven.
I té ka monté Levaso
An tan-i té dlo tonnè di so
Non-i sété lanmitié solid
Lanmitié solid.